Modüler depo, Parçalar halinde imal edilen, montaj yapılacak alana parçalar halinde taşınan, kaynak gerekmeksizin tamamen cıvatalarla birleştirilerek oluşturulan özel bir depo tipidir.
1