ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.enucuztesisat.com  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten

Koç Kuleleri, Söğütözü Mh.Söğütözü Cd. A Blok K:3 No:2 A/9  PK:06530 Çankaya – Ankara adresinde mukim

Semtes Mühendislik İç ve Dış Tic.San.Ltd.Şti. (Bundan böyle

"enucuztesisat" olarak anılacaktır).

b) www.enucuztesisat.com  internet sitesine üye olan internet

kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu enucuztesisat'nın sahip olduğu internet sitesi

www.enucuztesisat.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının

belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.enucuztesisat.com  internet sitesine üye olurken verdiği

kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,

enucuztesisat'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı

tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, enucuztesisat tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi

başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma

hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk

ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından enucuztesisat'a

karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,

enucuztesisat'ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü

tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.enucuztesisat.com  internet sitesini kullanırken yasal

mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan

kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai

yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.enucuztesisat.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu

düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz

edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve

telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye

başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı

faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.enucuztesisat.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan

edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi

kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin

enucuztesisat'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. enucuztesisat'ın

üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin

uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve

görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi

bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. enucuztesisat, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve

üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu

olmayacaktır. Üye, www.enucuztesisat.com  internet sitesinin

kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden

enucuztesisat'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine

izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.

Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen

üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da

birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak

şahsen sorumlu olup, enucuztesisat'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai

sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın

hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, enucuztesisat'ın üyeye karşı

üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma

hakkı saklıdır.

3.9. enucuztesisat'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin

üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı

vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,

enucuztesisat'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.enucuztesisat.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı

enucuztesisat mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya

diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar 

üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve

değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve

ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet

hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. enucuztesisat tarafından www.enucuztesisat.com  internet

sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya

yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet

servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye

erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve

siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi

gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. enucuztesisat kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini

ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için

kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına

yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

enucuztesisat, üyenin www.enucuztesisat.com  internet sitesi üzerinde

yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. enucuztesisat'a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya

yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında enucuztesisat ve Semtes

Mühendislik Ltd.iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün

ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve

diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan

ve kabul eder.  Üye, enucuztesisat'ya üye olurken ve/veya başka

yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve

alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış

bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Semtes Mühendislik

Ltd.  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, enucuztesisat ve

Semtes Mühendislik Ltd. iştiraki olan tüm şirketler tarafından

kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin

toplanmasına, Semtes Mühendislik Ltd. iştiraki olan tüm şirketler ile

paylaşılmasına, enucuztesisat ve Semtes Mühendislik Ltd. iştiraki olan

tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin

verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece

enucuztesisat ve  Semtes Mühendislik Ltd. iştiraki olan tüm şirketlerin

 kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak

irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda

bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması,

arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya Semtes

Mühendislik Ltd.aylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet,

velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını

ve enucuztesisat ve Semtes Mühendislik Ltd. iştiraki olan şirketleri

sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım

tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini enucuztesisat'nın müşteri

hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

3.14. enucuztesisat, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk

olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya

enucuztesisat'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) enucuztesisat

ve enucuztesisat web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak

ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde

açıklayabilir.

3.15. enucuztesisat web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan

arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır.

Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi

virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması

gerekmektedir. Bu bağlamda üye enucuztesisat web sitesi'ne girmesiyle,

kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve

bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu

olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. enucuztesisat, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme,

kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona

erdirme veya enucuztesisat web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve

verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. enucuztesisat, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve

surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman

değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen,

güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde

tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, enucuztesisat'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve

gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas

alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği

hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. enucuztesisat, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin

kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri

ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip

olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber

bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme

SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye

mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "Benim Sayfam"

bölümündeki "Tercihlerim" kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal

işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya enucuztesisat

tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

enucuztesisat üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal

etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı

olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm

maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul

ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında

akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.